Boaz, Lucas en Joas zijn alle drie vrolijke mannetjes die veel van mensen houden. Ze zijn erg flexibel en hebben het eigenlijk overal wel naar hun zin.

Boaz (21-11-2007) en Lucas (3-8-2009) gaan naar de locale basis school in het dorp Lavre. De school heeft in totaal 7 leerlingen, dus erg klein. Voor dat ze naar school gaan krijgen ze eerst nog een uurtje Nederlandse les van juf. Boaz traint 2 keer per week met het voetbalteam van Lavre en bijna elke zaterdag heeft hij een wedstrijd. Lucas zit op trompet les.

Joas (28-11-2012) zit op de kleuterschool met nog 7 andere kinderen. Hij heeft het erg naar zijn zin op school en vindt het in het weekend soms jammer dat hij niet naar school mag.

Alle jongens houden veel van het leven op de boerderij en slepen in de natuur. Op zaterdag middag werken we samen aan het ´familie project´ namelijk het bouwen van een boomhut.