Het Portugal van vandaag vandaag.

 

(Onderstaand stuk is geschreven door Fernando Ascenso uit Portugal. In zijn dagelijks werk werkt hij als directielid van een middelbare school. Daarnaast is hij actief in de politiek en als leider van de baptisten gemeente in Queluz, regio Lissabon. In het jaar dat wij reeds in Portugal woonden hebben wij veel met hem opgetrokken). 

 

Na drie eeuwen van inquisitie (o.a. onderdrukking van protestanten door de katholieke kerk) en 50 jaren van de dictatuur (afgesloten in 1974) is de belangrijkste godsdienst in het huidige Portugal een traditionele vorm van katholicisme met daarnaast  een verscheidenheid van wereldreligies, een brede secularisme en een kleine groep evangelische kerken. Minder dan 1% van de bevolking is lid van een protestantse kerk, dus is dus erg laag.

 

Pas in 1974 ontdeed Portugal zich bijna geweldloos van zijn dictatoriale bewind tijdens de zogenaamde AnjerRevolutie. Met deze nieuwe vrijheid en het lidmaatschap van de EU ontwikkelde  Portugal zich tot een  verscheidenheid aan etnische groepen en talen. Na de revolutie van 1974 liet Portugal als laatste Europese koloniale macht ook zijn koloniën los wat in die landen (o.a. Angola) leidde tot burgeroorlogen. Dit had veel migratie tot gevolg en dit is mede de reden dat het Portugal van vandaag erg multicultureel is.
De uitdaging uit de Europese economieën en globalisering leidt het land modernisering. Veel bedrijven gesloten, is de werkloosheid meer dan 10%. Ook het groeiende aantal gepensioneerden legt een druk op het systeem.

Veel evangelische kerken zijn vooral “naar binnen gericht”. Outreach/evangelisatie komt nauwelijks voor in het programma van de kerken. Plaatselijke kerken zijn klein en schuchter. Er is een grote behoefte om initiatieven te ontwikkelen voor evangelisatie richting kinderen, tieners en jongeren.

Er is ook behoefte om dit als samenwerkende kerken te doen en hier zijn zeker mogelijkheden voor.

De grote betrokkenheid op dit moment van de meer dan 700 kerken die enthousiast zijn voor het project Minha Esperança (TV evangelisatie van Billy Graham) toont aan dat de gemeenschap er naar verlangt om te worden uitgedaagd voor nieuwe initiatieven. Nooit eerder werkte 700 kerken samen! Onze behoefte is: “mensen die initiatief nemen en de kerken verlokken tot actie.”

Behoeften / kansen voor Portugal vandaag:

ñ Tiener en jongeren evangelisatie. Het aanmoedigen en trainen van de locale kerken om creatieve en hedendaagse evangelisatie en discipelschap in te zetten voor deze doelgroepen.

ñ Outreach. Projecten als ConhecerDeus.com en jeugdteams in evangelisatie kunnen een begin zijn van het ‘nieuwe denken’  binnen de kerken om zo nieuwe doelgroepen buiten de kerk aan te spreken. Het idee is het verplaatsen van het ‘kerk zijn’, van de gebouwen naar de straat, naar waar de mensen zijn.

ñ Woordverkondiging. Met de nieuwe Bijbelvertaling in het ‘Portugees van vandaag’ (zowel in print en audio) is er een enorme kans om uit voor outreach naar specifieke onbereikte groepen: politici, studenten, zakenmensen, tieners, immigranten en vluchtelingen.

ñ Counseling / pastoraat. Het is een groeiende behoefte in het pastorale werk / counseling. Mensen met vaardigheden op dit gebied kunnen een enorme hulp zijn voor onze kerken. Ook is er behoefte in trainingen op pastoraal gebied, bijv. d.m.v. de Bijbelschool.

ñ Samenwerking tussen kerken. Doordat de plaatselijke evangelische kerken zeer klein zijn kan samenwerken een enorme meerwaarde hebben. Hierbij valt te denken aan  kamp en andere groepsactiviteiten van van twee of drie kerken samen. Wanneer onze leiders verder toegerust worden met deze vaardigheden dan wordt het makkelijker om als kerken samen te werken en impact te hebben op de samenleving.

ñ Aanbidden. Vele kerken zouden graag ondersteuning krijgen op dit gebied. Aanbidding is meer dan alleen muziek en hier is verder onderwijs in nodig.
Beste Peter en Annie,

Als ik kijk naar jullie als stel en de capaciteiten die jullie hebben dan geloof ik dat jullie erg goed passen in de huidige behoeften van Portugal. Als jullie komen, en ik denk dat het verstandig is om dat te doen, dan is alles wat jullie nodig hebben: van de mensen houden, met hen te leven en het initiatief te nemen om samen met hen te dienen, Hem de ruimte gevend om dit te leiden.

II Tim. 4:21-22. “Probeer voor de winter te komen. …. De Heer zij met je. Genade zij met jullie.”

Fernando Ascenso da Silva, Lisbon, 30/9/2011