Missie, waarvoor we staan:

We willen in persoonlijke contacten een levende relatie met Jezus laten zien zodat mensen zijn liefde leren kennen of de relatie met Hem zich zal verdiepen. We willen met ons leven een voorbeeld zijn, ook voor en met onze kinderen.

‘God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur.’ 2 Korintiërs 2: 14

 

Visie, Strategie:

We voelen ons geroepen door God om ons de komende jaren voor deze missie in te zetten in Portugal. Wat ons opviel en raakte in Portugal is dat het een pessimistisch land is, dat de protestantse kerk klein is (minder dan 1%) en met veel problemen te kampen heeft.

Onze strategie is dat we zelf geen eigen projecten opzetten maar aansluiten bij christelijke structuren om de zelfredzaamheid van Gods kerk in Portugal te bevorderen/behouden. We zullen dit o.a. doen door trainingen te geven, mentor en coach te zijn.

Ook willen we persoonlijke contacten hebben met niet-christenen. Dit willen we doen door middel van bestaande structuren zoals bijvoorbeeld een fietsclub, koor of een muziekschool.

Capaciteiten die we daarvoor willen inzetten zijn: relaties leggen, diepgang zoeken, bemoedigen, coachen, met mensen meelopen, trainen, voorleven, humor, creativiteit, muziek en outdoor-activiteiten. Dit alles geleid door de Heilige Geest, Die in ons woont.

1 Korintiërs 9: 22 Voor de zwakken ben ik zwak geworden om hen te winnen. Ik ben voor iedereen wel íets geworden, om in elke situatie althans enkelen te redden.