Investeer mee in Gods Kerk in Portugal. Voor dit werk zijn uw gebed en steun noodzakelijk. Omdat Peter en Annie voor een groot deel afhankelijk zijn van giften vragen wij u een steentje bij te dragen aan hun werk in Portugal.

Om enige continuïteit in de inkomsten te kunnen waarborgen willen we u vragen om na te denken over periodieke ondersteuning. U kunt bijvoorbeeld per maand, per kwartaal of per jaar een bedrag over maken.

 

Geld overmaken.

- Rekening NL70ABNA0470863684  t.n.v. C.P. Verhoef o.v.v. Gift Verhoef.
- Als u gebruik maakt van internetbankieren kunt u eenvoudig instellen dat u periodiek geld wilt overmaken. Als u daarbij hulp nodig hebt, neem dan gerust contact op met de Thuisfrontcommissie, of vraag het uw bank.